Casamance

Úrodná oblast Casamance v Senegalu ukrytá v povodí stejnojmenné řeky je plná hustých lesů, porostů mangrovníků, jezer a bažin. Ze severu ji odděluje Gambie, z jihu Guinea-Bissau a ze západu Atlantský oceán. Život zde byl vždy odlišný od toho v jiných částech země, to je dáno povahou místního kmene Diola.

Mnohdy bývá tato oblast nazývána sýpkou Senegalu, najdete zde totiž nepřeberné množství farmářů a zemědělců, odkud plyne většina plodin i masa krmící nejen místní, ale také turisty. Další možnou obživou zdejších obyvatel jsou kempy v tradičním stylu.

Držení Fancouzů a historický vývoj

Avšak jako většina území Senegalu, i Casamance má pohnutou minulost. Dlouhou dobu byla tato oblast v držení Portugalců, později přešla Francouzům, pod nimiž se rozpoutala povstání za nezávislost. Ta byla utišena až se vznikem nezávislého Senegalu, který jim přislíbil svobodu, které budou moci vyčerpat za dvacet let.

Krvavé střety a demonstrace

Bohužel, vláda svůj slib nedodržela, což vedlo opět ke krvavým střetům a demonstracím. Ani tentokrát nebyli úspěšní, byť jejich důvody jsou opodstatněné, hovoří se zde odlišným jazykem, je zde jiné náboženství a oblast je poměrně dosti oddělená od zbytku země. Mírová smlouva byla podepsána roku 2004, ale Diolové se s tím nesmířili a bojují dodnes.

Mapa regionu Casamance

 

Oblast Casamance

Oblast Casamance


Casamance
5, hlasů: 1
Tajné nabídky zájezdů do Senegalu
Senegal